Varlık Yönetim Şirketleri Nedir

Varlık Yönetim Şirketleri , 31.01.2002 tarih ve 24657 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer ) yayımlanan 4743 Sayılı MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN nun 3. Maddesi kapsamımda BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU tarafından 01. 10 . 2002 tarih ve 24893 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca kurulan Varlık Yönetim Şirketleri’nin kuruluş ve faaliyet esasları 01.11.2005 tarih ve 25983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5411 Sayılı BANKACILIK KANUNUNUN 143. Maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.


Bankacılık Kanununun 93 ve 143. Maddelerine dayanarak BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU tarafından hazırlanan 01.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ve 05.03.2016 tarih ve 29644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK esasları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU denetimlerine tabi olarak sürdürmektedirler.