Gizlilik Sözleşmesi

1 – Borç sorgulama Ekranı ile, MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. tarafından, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’ nun 143. Maddesi uyarınca bankalar ve diğer mali kuruluşlardan devir ve temlik alınmış alacaklar nedeniyle MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. ‘ ne borçlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, banka ve diğer mali kuruluş bazında güncel borç bakiyelerini öğrenebilirler.


2 – Kullanıcılardan talep edilen bilgilerin verilmemesi halinde sorgulama yapılamayacaktır. Toplanan bilgiler hesap güncellemeleri, alacağın çözümlenmesine yönelik işlemler ve kampanya bildirimleri için kullanılabilecektir. MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. istenilen bilgilerin saklanmasından sorumlu tutulamaz. Gerek kullanıcılardan istenecek bilgiler ve gerekse sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin kötü niyetli kişi ve yazılımların eline geçmesinden MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. sorumlu tutulamaz.


3 - MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin doğruluğunu ve kesinliğini taahhüt etmemektedir. Bilgilerde var olabilecek yanlışlıklar ve eksiklikler yüzünden sorumlu tutulamaz. Bilgi ve veriler hakkında herhangi bir açıklama ve beyanda bulunma, bilgi ve veriyi onaylama ve tasdik etme sorumluluğu bulunmamaktadır.


4 – Borç sorgulama ekranının kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangibir sorumluluk ve zarardan MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. sorumlu tutulamaz. Kullanıcılardan ve kullanıcıların verdiği yanlış bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. sorumlu tutulamaz.


5 – Kimlik doğrulama amacıyla kullanıcıdan istenen bilgilerin kullanıcıya ait olmaması, kötü niyetli kişilerce, yasa dışı yollarla yada haksız olarak elde edilmiş olması, kanuna aykırı ya da haksız amaçlarla kullanılmasından MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ. sorumlu olmayıp, her türlü zarar ve sorumluluk kullanıcıya aittir.


6 – Borç sorgulama ekranından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.


MET-AY VARLIK YÖNETİM AŞ.