Neden Takip Alacaklarınızı Satmalısınız

Tahsili gecikmiş Alacak ve varlık Yönetim, hukuki işlemleri de içerinde barındıran uzun ve zorlu bir süreçtir.

Şube yöneticisinden Genel Müdüre kadar her kademedeki kilit personelin değerli zamanını, moralitesini, motivasyonunu tüketir.

Raporlama, takip ve süreç yönetimi, istihbarat, borçlularla müzakere, hukuk bürolarının ve diğer harici hizmet birimlerinin kontrolü ve yönetimi, bu süreçlerde görev alan tüm birimlerin koordinasyonu ve problemlerin çözümü bankanızda ki istihdamı artırır, maliyetleri yükseltiryeni yazılımlar ve teçhizatları gerektirir.

Mahkeme ve icra dairelerine yatırılacak harçlar, teminatlar ve takip masrafları da işin başka bir boyutudur.

Met-ay Varlık Yönetim A.Ş. alacaklarınızı değerine satarak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Özvarlık ve aktif verimliliğinizin artırılması,

Karşılıkların Gelir Tablosuna aktarılması,

Tahsilat giderlerinizden tasarruf edilmesi,

Tahsili Gecikmiş Alacaklar yönetimine ayırılan zamanın daha karlı işlerde kullanılması

Satış bedellerinden sağlayacağınız nakit akışlarının daha çok gelir getirici işlerde kulanılması,

Avukatlık ücretleri, karşı taraf avukatlık ücretleri ve teminatların bakım ve destek sigortası gibi yüksek maliyetli giderlerden kurtulunması,

Yasal Takip süreçlerinin ve sonuçlarının bankanızın piyasa imajında ki olumsuz etkilerden kurtulması,

Müşteri ilişkileri yöneticilerinizi, tahsili gecikmiş alacakların yıpratıcı çalışmaları yerine, Pazar payını artırıcı ve gelir getirici daha verimli işlerde kullanılmasının sağlanması,