Kısaca MET-AY Varlık Yönetim

Met-ay Şirketler Grubu bünyesinde 1997 yılında MET-AY FAKTORİNG FİNANS HİZMETLERİ AŞ. ünvanı altında kurulan ve FAKTORİNG işlemleri yapan 2008 yılında (BDDK ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU tarafından intibak işlemleri tamamlayarak FAALİYET BELGESİ alınmış ve FAKTORİNG FAALİYETİ sürdürülmüştür.


6361 Sayılı FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNUN 50. Maddesi gereğince 02.12.2015 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Kararı ile FAKTORİNG FAALİYETLERİ durdurularak, VARLIK YÖNETİM konusunda faaliyet göstermek üzere BDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA müracaat edilerek, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’ nun 31.12.2016 tarih ve 7162 sayılı kararı ile DÖNÜŞÜM YETKİSİ verilmiş olup gerekli düzenlemeler yapılarak 21ARALIK 2017 TARİH ve 7646 SAYILI KURUL KARARI ile FAALİYET İZNİMİZ ONAYLANMIŞTIR. Bu husus 30.12.2017 TARİH ve 30286 SAYILI RESMİ GAZETEDE Yayımlanarak ilan edilmiştir..


Varlık Yönetim Şirketleri Nedir?

Varlık Yönetim Şirketleri , 31.01.2002 tarih ve 24657 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer ) yayımlanan 4743 Sayılı MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN nun 3. Maddesi kapsamımda BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU tarafından 01. 10 . 2002 tarih ve 24893 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca kurulan Varlık Yönetim Şirketleri’nin kuruluş ve faaliyet esasları 01.11.2005 tarih ve 25983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5411 Sayılı BANKACILIK KANUNUNUN 143. Maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.


Bankacılık Kanununun 93 ve 143. Maddelerine dayanarak BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU tarafından hazırlanan 01.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ve 05.03.2016 tarih ve 29644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK esasları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU denetimlerine tabi olarak sürdürmektedirler.

Bize Borcunuz Var mı?

Bizi arayın kazançlı çıkın.

Borçlu olmak kadar zor bir şey yoktur.

Ülkemiz insanı borçlu kalmayı istemez, geride borç bırakmaktan korkar ve utanır.

Günümüz hayat şartları, beklenmedik olaylar, sağlık sorunları ve saymakla bitmeyecek nedenlerle borçlar ödenmez hale gelebiliyor.

Sonrasında, insanı bezdiren uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. İster ücretle çalışan olun, isterseniz küçük ya da büyük bir işletmesi olan iş adamı olun farketmiyor. Avukatlar, mahkemeler, icra memurları, kapıya kamyonla dayanan alacaklılar, işyerlerine gönderilenicra ödeme emirleri, maaşlara konulan hacizler ve benzeri.

Ödenemeyen taksitler,kiralar, işçi ücretleri, çekler, senetler ve yine avukatlar, icra memurları, ve hacizler… Bu sıkıntılardan kurtulmak için bizleri arayın. Sizi dinleyecek, sizin koşullarınızı sizinle beraber tartışacak, çözüm yolları arayacak, karşılıklı ve işbirliği içinde çözecek müşteri danışmanlarımız ve uzman yöneticilerimizle görüşün.

Sorunlarınıza sizin açınızdan bakılıp değerlendirilerek çözüm getirildiğini göreceksiniz.


Alacak Yönetimi

Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kuruluşların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması ve satılması amacı ile ilgili her nevi menkul ve gayrimenkul malları, ayni hakların satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir finansal kiralama hariç, kiraya veya alt kiraya verebilir, satabilir veya sair her türlü hukuki ve ticari tasarrufta bulunulması,

Üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ile alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair taminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirilmesi, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak şirket menkul, gayrimenkul varlıklarının ve doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerine ipotek, rehin veya sair takyidat tesis ettirilmesi ve tesis edilen söz konusu hakların fek edilmesi konularında faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Amacımız sorunlu alacakların tahsilatını üslenerek Finansal kuruluşların müşteri hizmet kalitesinin ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır.


Danışmanlık Hizmetleri

Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanında danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile bankaların, katılım bankalarının ve mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konusunda finansal ve teknik danışmanlık ve aracılık hizmetleri verilmesi, kurumsal ve finansal yeniden yapılanma faaliyetlerinin hızlı ve sağlıklı yürütülerek kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olmak.